ยินดีต้อนรับเปิดเทอม วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน

เข้าสู่หน้าหลัก