ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส พัชราภรณ์ มาตรา (ขิงน้อย)
ปีที่จบ : -----   รุ่น : ------
อีเมล์ : flukvavava753@gomail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
ตำแหน่ง : นักเรียน นักศึกษา
ที่อยู่ที่ทำงาน

: วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) เลขที่ 37 หมู่3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 ส.ค. 2558,18:44 น.   หมายเลขไอพี : 101.109.46.214


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล