ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบประกันคุณภาพ
ธรรมนูญโรงเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการปี2557
แผนปฏิบัติการปี2558
SARรายงานประจำปี56
SARรายงานประจำปี57
ผลการประเมินภายใน2557
ผลการประเมินสมศ.ปี2555
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ57
วิสัยทัศน์2558
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ระบบประกันคุณภาพ58
แผนไม่รับรองมาตรฐาน
ประมวลภาพการประกันคุณภาพ
สารสนเทศ
ระบบประกันคุณภาพ
E-MEอ่านเขียนได้58
ห้องเรียนDLIT
ผลการพัฒนาคุณภาพ2557
รายงานSAR2557
DLThailand BBL
ติวโอเน็ตป.6/2558
โปรแกรมPHET
ผลสอบNTป.3ปี2558
การอ่านชาญยุทธ59
สสวท.ข้อสอบpisa
ไกลกังวลDLTV14
ข้อมูลดาวเทียมDLTV
ผลสอบภาคเรียนที่2/2556
ฐานจุดเน้นสถานศึกษา
การรับนักเรียนปี 2557
Data Management 57
ระบบนักเรียนรายบุคคล 60
ผลสอบปลายภาคที่1/2556
B-OBEC สิ่งก่อสร้าง 60
E-ME3 2556
E-MES งบ SP2
M-OBEC 2553
ประหยัดพลังงานกาฬสินธุ์
หนังสือเรียนฟรี15ปี
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ผลการเรียนปี 2553
ผลการเรียนปี 2554
ระบบควบคุมภายใน
รายงานก่อสร้างซ่อมแซม
เทศบาลตำบลลำพาน
กรอกข้อมูลงบ 2557
สำนักวิชาการและมาตรฐาน
ครูในศตวรรษที่21
กรอกข้อมูลแท็บเล็ต57
SETพิการเรียนร่วม
ซ่อมแท็บเล็ตชั้น ป.1
โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
DLTV On Mobile
TEPE ONLINE
SCHOOL MIS
โรงเรียนสุจริต
สานพลังประชารัฐ
สะเต็มศึกษา
รับส่งหน้งสือราชการ
สื่ออิเลคทรอนิกส์
เรียนอังกฤษ สพฐ.59
ครูอัพเดตดอทคอม
ศูนย์พัฒนานิเทศ
กรอกข้อมูลประชารัฐท่าแสง
ระบบติดตามงบประมาณ2560
ศิลปหัตถกรรมสพป. กส.1
เบิกใบเสร็จรับปีงบ 2560
เวปโรงเรียนประชารัฐ
สอบเอ็นที ป.3 ปี 59
ระบบSVSเสียภาษีออนไลน์
ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ59
คัดกรองนักเรียนยากจนเฟรส2
เวปบันทึกรักของคุณครู
ระบบอนุมัติการอบรม
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ประกาศสอบราคาซื้อจ้าง
สอบราคาระบบคอมพิวเตอร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
วิธียกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต้องทำอย่างไร?
ย้ายเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงเรียน
ย้ายเปลี่ยนครูสายผู้สอน
ครูต้องเปลี่ยนการสอนเต็มเวลาเต็มความสามารถเต็มใจ
ให้เงินเดือนสองขั้นกับครูผู้สอนทุกคน
จ้างครูภายนอกมาช่วยสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทำ MOU ร่วมกัน
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2011
ปรับปรุง 14/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 855951
Page Views 1072719
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 54 ถึง 28 ต.ค. 54 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2554

โรงเรียนท่าแสงวิทยายนปิดเรียนให้กับนักเรียนระหว่างวันที่ 10-28 ตุลาคม 2554

พักผ่อนที่บ้าน ทำการบ้าน ตามอัธยาศรัย กลุ่มบริหารงานวิชาการ
28 ต.ค. 54 ถึง 31 ต.ค. 54 เปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 / 2554
โรงเรียนท่าแสงวิทยายน เตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2554 ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 เพื่อเตรียมการงานกฐินสามัคคีวัดดงเมือง
วันที่ 28 ตุลาคม 2554  เวลา08.30-11.00 น. ประชุมนักเรียน ทำความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ตอนเที่ยงเลิกกลับบ้าน
วันที่ 29 ตุลาคม 2554 คณะครู นักเรียนเตรียมช่วยงานกฐินหลวงพ่อเมือง
วันที่ 30-31 ตุลาคม คณะครู นักเรียน ร่วมงานกฐินสามัคคี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554  นักเรียนเรียนตามตารางสอนตามปกติ
ห้องเรียน/ตามสบาย /ทำความสะอาดห้องเรียน/รับตารางสอน/อุปกรณ์การเรียน นางอุษา ลำลอง
30 ต.ค. 54 ถึง 31 ต.ค. 54 เชิญร่วมทำบุญกฐินสามัคคีสร้างเจดีย์วัดดงเมือง
เชิญร่วมทำบุญกฐินสามัคคีสร้างเจดีย์วัดดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
วัดป่ามัชฌิมาวาส/ชุดปฏิบัติธรรม นายสมเกียรติ ภูถมนาค
08 พ.ย. 54 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเมือง 3
วันที่ 8 พ.ย.54 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องเรียน ชุดนักเรียน นางอุษา ลำลอง
15 พ.ย. 54 ถึง 01 ต.ค. 55 ร.ร.ท่าแสงวิทยายนรับการประเมินภายนอกรอบสาม
ประกาศจาก สมศ.ให้รับการประเมินภายนอกรอบสาม ในปีงบประมาณ 2555
บริเวณโรงเรียนและชุมชน งานวิชาการ
23 ธ.ค. 54 ถึง 24 ธ.ค. 54 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.4-6 
ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายอภิรักษ์ อุ่นรักษา
23 ธ.ค. 54 กิจกรรมเดินทางไกลเตรียมลูกเสือเนตรนารี
กิจกรรมเดินทางไกลเตรียมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.1-3 
ร.ร.ท่าแสงวิทยายน นายยุทธศาสตร์ วังขุย
27 ธ.ค. 54 ถึง 30 ธ.ค. 54 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม นางอุษา ลำลอง
29 ธ.ค. 54 ถึง 30 ธ.ค. 54 แสดงมุทิตาจิตหลวงพ่อดงเมือง
จัดทำบุญมุทิตาจิตคล้ายวันเกิดหลวงพ่อดงเมือง
วัดดงเมือง / ชุดขาว นายสมเกียรติ ภูถมนาค
06 ม.ค. 55 จัดงานปีใหม่ 2555
คณะครูและนักเรียนนำของขวัญมาจับสลากแลกของขวัญ สังสรรค์ปีใหม่ ที่โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
ชุดประจำโรงเรียน นายอภิรักษ์ อุ่นรักษา
09 ม.ค. 55 เลี้ยงส่ง ผอ.สุพเมธ พลเสน
คณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน จัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.สุพเมธ  พลเสน ไปดำรงตำแหน่งผอ.ร.ร.บ้านเว่อวิทยานุกูล  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ชุดสุภาพ นายวัฒนา อุ่นฤทธิ์
10 ม.ค. 55 ถึง 12 ม.ค. 55 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.1-3 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะครูชั้น ม.1-3 นำนักเรียนเข้าค่ายพระพุทธยอดฟ้าฯ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุดลูกเสือเนตรนารี นายสมเกียรติ ภูถมนาค
13 ม.ค. 55 ถึง 14 ม.ค. 55 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
เทศบาลตำบลลำพานร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
ชุดนักเรียนและการแสดง นายวัฒนา อุ่นฤทธิ์
16 ม.ค. 55 การจัดงานวันครู ปี 2555
คณะครูโรงเรียนท่าแสงวิทยายน พร้อมใจร่วมจัดงานวันครู
ชุดสุภาพ นายวัฒนา อุ่นฤทธิ์
17 ม.ค. 55 การเตรียมสอบ พรีโอเน็ต ชั้น ป.6 ม.3
คณะครูโรงเรียนท่าแสงวิทยายน วางแผนเตรียมสอบ พรีโอเน็ต ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 มีการติวสอบให้กับนักเรียนหลังเลิกเรียนและในวันเสาร์อาทิตย์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ชุดสุภาพ นางอุษา ลำลอง
20 ม.ค. 55 สอบพรีโอเน็ตนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3
เลื่อนสอบมาวันที่ 20 มกราคม 2555
ชุดนักเรียน นางอุษา ลำลอง
21 ม.ค. 55 คณะครูโรงเรียนท่าแสงวิทยายนเข้ารับการอบรมสมาคมอาเซี่ยน
จัดโดยความร่วมมือจาก สำนักพิมพ์ พว.กับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองกาฬสินธุ์ 3
ชุดสุภาพ นางเจียมจันทร์ ทองแสน
03 ก.พ. 55 คณะครูนำนักเรียนชั้น ป.1-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
คณะครูนำนักเรียน ชั้น ป.1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดร้อยเอ็ด และ นักเรียนชั้น ป.4-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา ณ สวนสัตว์โคราช 
ชุดพลศึกษา นางนิศาชล ฉายสถิตย์ และ นายอนุชา จูมทอง
06 ก.พ. 55 คณะครูในตำบลลำพาน ประชุมเตรียมติวสอบโอเน็ต ชั้น ป.6
ณ ห้องประชุมศูนย์ติวสอบโอเน็ต โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
ชุดสุภาพ นายชนิด บุญชูศร
07 ก.พ. 55 กิจกรรมจิตอาสาร่วมทำบุญวันพระ
คณะครู นักเรียน โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สอนกิจกรรมสร้างจิตอาสาร่วมทำบุญวันพระ ณ วัด ในเขตบริการและใกล้บ้านนักเรียน เช่น วัดดงเมือง , วัดท่าแสง , วัดป่าแดนนาบุญ , วัดบ้านโนนแพง, วัดสุวรรณวารี ,วัดพุทธชุม เป็นต้น
ชุดนักเรียนหรือชุดขาว นายสมเกียรติ ภูถมนาค
15 ก.พ. 55 กิจกรรมจิตอาสาร่วมทำบุญวันพระ
คณะครู นักเรียน โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สอนกิจกรรมสร้างจิตอาสาร่วมทำบุญวันพระ ณ วัด ในเขตบริการและใกล้บ้านนักเรียน เช่น วัดดงเมือง , วัดท่าแสง , วัดป่าแดนนาบุญ , วัดบ้านโนนแพง, วัดสุวรรณวารี ,วัดพุทธชุม เป็นต้น
ชุดขาว หรือชุดนักเรียน สุภาพ นายสมเกียรติ ภูถมนาค
27 ก.พ. 55 สอบโอเน็ตนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6
การวัดผลประเมินระดับชาติ โดยการสอบโอเน็ต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 คน ณ ห้องสอบกลางโรงเรียนท่าแสงวิทยายน มีโรงเรียนในตำบลลำพานจำนวน 6 โรงเรียนมาสอบ 
ชุดนักเรียน นางอุษา ลำลอง
28 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 สอบโอเน็ตนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3
การวัดผลประเมินระดับชาติ โดยการสอบโอเน็ต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 คน ณ ห้องสอบกลางโรงเรียนท่าแสงวิทยายน มีโรงเรียนในตำบลลำพานจำนวน 6 โรงเรียนมาสอบ 
ชุดนักเรียน นางอุษา ลำลอง
29 ก.พ. 55 กิจกรรมจิตอาสาร่วมทำบุญวันพระ
คณะครู นักเรียน โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สอนกิจกรรมสร้างจิตอาสาร่วมทำบุญวันพระ ณ วัด ในเขตบริการและใกล้บ้านนักเรียน เช่น วัดดงเมือง , วัดท่าแสง , วัดป่าแดนนาบุญ , วัดบ้านโนนแพง, วัดสุวรรณวารี ,วัดพุทธชุม เป็นต้น
ชุดขาว หรือ ชุดนักเรียน หรือ ชุดสุภาพ นายสมเกียรติ ภูถมนาค
06 มี.ค. 55 ถึง 10 มี.ค. 55 ร่วมปฏิบัติธรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา
ณ วัดป่าแดนนาบุญ คณะครู นำนักเรียน จิตอาสาร่วมบวชสามเณร เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา
ห่มจีวรสามเณร หรือชุดขาว นายสมเกียรติ ภูถมนาค
07 มี.ค. 55 กิจกรรมวันมาฆบุชา
คณะครูนำนักเรียนไปทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดท่าแสง , วัดบ้านโนนแพง , วัดสุวรรณวารี , วัดดงเมือง , วัดป่าแดนนาบุญ
ชุดนักเรียน หรือชุดขาว นายสมเกียรติ ภูถมนาคม
08 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 สอบเอ็นที และLass ชั้น ป.3 ,และ ป.1-ม2
การสอบระดับชาติเอ็นที ของชั้น ป.3 และการสอบ Lass ของชั้น ป.1 - ม.2 ณ สนามสอบโรงเรียนท่าแสงวิทยายน
ชุดนักเรียน นางอุษา ลำลอง
12 มี.ค. 55 ถึง 14 มี.ค. 55 สอบปลายภาคประจำปี 2554 ชั้น อ.1 - ม.3
นักเรียนชั้น อ.1 - ม.3 ทำการสอบวัดผลปลายภาค ประจำปี 2554
ชุดนักเรียน ครูประจำชั้น / ครูประจำวิชา
15 มี.ค. 55 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จะได้ออกอำเภอเคลื่อนที่บริการประชาชน ตำบลลำพาน ณ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
ชุดสุภาพ นายอภิรักษ์ อุ่นรักษา
19 มี.ค. 55 ปัจฉิมนิเทศและมอบ ปพ.1 ให้นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
นายวัฒนา  อุ่นฤทธิ์ และ นางอุษา ลำลอง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบ ปพ.1 ให้นักเรียนชั้น ป.3 , ม.3 ณ ใต้ถุนอาคาร 1 โรงเรียนท่าแสงวิทยายนโดยมี ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์  นายก เทศบาลตำบลลำพานให้เกียรติร่วมงาน
ชุดนักเรียน นายวัฒนา อุ่นฤทธิ์ , นางอุษา ลำลอง
13 มิ.ย. 55 การแข่งวันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติระดับกลุ่มเมือง 3
ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ชุดนักเรียน นางอุษา ลำลอง นางเพ็ญศิริ อ่อนภูเวียง
14 มิ.ย. 55 พิธีไหว้ครู
ชุดนักเรียน นางเพ็ญศิริ อ่อนภูเวียง
14 มิ.ย. 55 การเลือกตั้งประธานนักเรียน
ชุดนักเรียน นางกุสุมา ญาณกาย
16 มิ.ย. 55 ถึง 17 มิ.ย. 55 ร่วมประเพณีบุญป้องไฟตำบลลำพาน
ณ. โรงเรียนท่าแสงวิทยายน และเทศบลตำบลลำพาน
ชุดพื้นเมือง นายสมเกียรติ ภูถมนาค
18 มิ.ย. 55 อบรมงานอนามัยโรงเรียนท่าแสงวิทยายน
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนแพง 
ชุดนักเรียน นายอนุชา จูมทอง
22 มิ.ย. 55 ถึง 26 มิ.ย. 55 การประเมินคุณภาพการศึกษาจากบุคคลภายนอกรอบสาม
นำโดย ดร.ผจญ   โกจารย์ศรื   
ชุดนักเรียน นางอุษา ลำลอง และคณะครู
26 มิ.ย. 55 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ชุดนักเรียนและการแสดง นางเพ็ญศิริ อ่อนภูเวียงและคณะครู
ผู้จัดทำ นายอภิรักษ์  อุ่นรักษา นายสมเกียรติ   ภูถมนาค  และคณะครู นักเรียน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
โทร.087-237-2828 E-mail : 
chanid_boon@hotmail.com
www.thasangwittayayon.com