ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 55 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ชุดนักเรียนและการแสดง นางเพ็ญศิริ อ่อนภูเวียงและคณะครู
22 มิ.ย. 55 ถึง 26 มิ.ย. 55 การประเมินคุณภาพการศึกษาจากบุคคลภายนอกรอบสาม
นำโดย ดร.ผจญ   โกจารย์ศรื   
ชุดนักเรียน นางอุษา ลำลอง และคณะครู
18 มิ.ย. 55 อบรมงานอนามัยโรงเรียนท่าแสงวิทยายน
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนแพง 
ชุดนักเรียน นายอนุชา จูมทอง
16 มิ.ย. 55 ถึง 17 มิ.ย. 55 ร่วมประเพณีบุญป้องไฟตำบลลำพาน
ณ. โรงเรียนท่าแสงวิทยายน และเทศบลตำบลลำพาน
ชุดพื้นเมือง นายสมเกียรติ ภูถมนาค
14 มิ.ย. 55 พิธีไหว้ครู
ชุดนักเรียน นางเพ็ญศิริ อ่อนภูเวียง
14 มิ.ย. 55 การเลือกตั้งประธานนักเรียน
ชุดนักเรียน นางกุสุมา ญาณกาย
13 มิ.ย. 55 การแข่งวันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติระดับกลุ่มเมือง 3
ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ชุดนักเรียน นางอุษา ลำลอง นางเพ็ญศิริ อ่อนภูเวียง
19 มี.ค. 55 ปัจฉิมนิเทศและมอบ ปพ.1 ให้นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
นายวัฒนา  อุ่นฤทธิ์ และ นางอุษา ลำลอง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบ ปพ.1 ให้นักเรียนชั้น ป.3 , ม.3 ณ ใต้ถุนอาคาร 1 โรงเรียนท่าแสงวิทยายนโดยมี ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์  นายก เทศบาลตำบลลำพานให้เกียรติร่วมงาน
ชุดนักเรียน นายวัฒนา อุ่นฤทธิ์ , นางอุษา ลำลอง
15 มี.ค. 55 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จะได้ออกอำเภอเคลื่อนที่บริการประชาชน ตำบลลำพาน ณ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
ชุดสุภาพ นายอภิรักษ์ อุ่นรักษา
12 มี.ค. 55 ถึง 14 มี.ค. 55 สอบปลายภาคประจำปี 2554 ชั้น อ.1 - ม.3
นักเรียนชั้น อ.1 - ม.3 ทำการสอบวัดผลปลายภาค ประจำปี 2554
ชุดนักเรียน ครูประจำชั้น / ครูประจำวิชา
08 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 สอบเอ็นที และLass ชั้น ป.3 ,และ ป.1-ม2
การสอบระดับชาติเอ็นที ของชั้น ป.3 และการสอบ Lass ของชั้น ป.1 - ม.2 ณ สนามสอบโรงเรียนท่าแสงวิทยายน
ชุดนักเรียน นางอุษา ลำลอง
07 มี.ค. 55 กิจกรรมวันมาฆบุชา
คณะครูนำนักเรียนไปทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดท่าแสง , วัดบ้านโนนแพง , วัดสุวรรณวารี , วัดดงเมือง , วัดป่าแดนนาบุญ
ชุดนักเรียน หรือชุดขาว นายสมเกียรติ ภูถมนาคม
06 มี.ค. 55 ถึง 10 มี.ค. 55 ร่วมปฏิบัติธรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา
ณ วัดป่าแดนนาบุญ คณะครู นำนักเรียน จิตอาสาร่วมบวชสามเณร เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา
ห่มจีวรสามเณร หรือชุดขาว นายสมเกียรติ ภูถมนาค
29 ก.พ. 55 กิจกรรมจิตอาสาร่วมทำบุญวันพระ
คณะครู นักเรียน โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สอนกิจกรรมสร้างจิตอาสาร่วมทำบุญวันพระ ณ วัด ในเขตบริการและใกล้บ้านนักเรียน เช่น วัดดงเมือง , วัดท่าแสง , วัดป่าแดนนาบุญ , วัดบ้านโนนแพง, วัดสุวรรณวารี ,วัดพุทธชุม เป็นต้น
ชุดขาว หรือ ชุดนักเรียน หรือ ชุดสุภาพ นายสมเกียรติ ภูถมนาค
28 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 สอบโอเน็ตนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3
การวัดผลประเมินระดับชาติ โดยการสอบโอเน็ต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 คน ณ ห้องสอบกลางโรงเรียนท่าแสงวิทยายน มีโรงเรียนในตำบลลำพานจำนวน 6 โรงเรียนมาสอบ 
ชุดนักเรียน นางอุษา ลำลอง
27 ก.พ. 55 สอบโอเน็ตนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6
การวัดผลประเมินระดับชาติ โดยการสอบโอเน็ต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 คน ณ ห้องสอบกลางโรงเรียนท่าแสงวิทยายน มีโรงเรียนในตำบลลำพานจำนวน 6 โรงเรียนมาสอบ 
ชุดนักเรียน นางอุษา ลำลอง
15 ก.พ. 55 กิจกรรมจิตอาสาร่วมทำบุญวันพระ
คณะครู นักเรียน โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สอนกิจกรรมสร้างจิตอาสาร่วมทำบุญวันพระ ณ วัด ในเขตบริการและใกล้บ้านนักเรียน เช่น วัดดงเมือง , วัดท่าแสง , วัดป่าแดนนาบุญ , วัดบ้านโนนแพง, วัดสุวรรณวารี ,วัดพุทธชุม เป็นต้น
ชุดขาว หรือชุดนักเรียน สุภาพ นายสมเกียรติ ภูถมนาค
07 ก.พ. 55 กิจกรรมจิตอาสาร่วมทำบุญวันพระ
คณะครู นักเรียน โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สอนกิจกรรมสร้างจิตอาสาร่วมทำบุญวันพระ ณ วัด ในเขตบริการและใกล้บ้านนักเรียน เช่น วัดดงเมือง , วัดท่าแสง , วัดป่าแดนนาบุญ , วัดบ้านโนนแพง, วัดสุวรรณวารี ,วัดพุทธชุม เป็นต้น
ชุดนักเรียนหรือชุดขาว นายสมเกียรติ ภูถมนาค
06 ก.พ. 55 คณะครูในตำบลลำพาน ประชุมเตรียมติวสอบโอเน็ต ชั้น ป.6
ณ ห้องประชุมศูนย์ติวสอบโอเน็ต โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
ชุดสุภาพ นายชนิด บุญชูศร
03 ก.พ. 55 คณะครูนำนักเรียนชั้น ป.1-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
คณะครูนำนักเรียน ชั้น ป.1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดร้อยเอ็ด และ นักเรียนชั้น ป.4-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา ณ สวนสัตว์โคราช 
ชุดพลศึกษา นางนิศาชล ฉายสถิตย์ และ นายอนุชา จูมทอง
21 ม.ค. 55 คณะครูโรงเรียนท่าแสงวิทยายนเข้ารับการอบรมสมาคมอาเซี่ยน
จัดโดยความร่วมมือจาก สำนักพิมพ์ พว.กับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองกาฬสินธุ์ 3
ชุดสุภาพ นางเจียมจันทร์ ทองแสน
20 ม.ค. 55 สอบพรีโอเน็ตนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3
เลื่อนสอบมาวันที่ 20 มกราคม 2555
ชุดนักเรียน นางอุษา ลำลอง
17 ม.ค. 55 การเตรียมสอบ พรีโอเน็ต ชั้น ป.6 ม.3
คณะครูโรงเรียนท่าแสงวิทยายน วางแผนเตรียมสอบ พรีโอเน็ต ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 มีการติวสอบให้กับนักเรียนหลังเลิกเรียนและในวันเสาร์อาทิตย์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ชุดสุภาพ นางอุษา ลำลอง
16 ม.ค. 55 การจัดงานวันครู ปี 2555
คณะครูโรงเรียนท่าแสงวิทยายน พร้อมใจร่วมจัดงานวันครู
ชุดสุภาพ นายวัฒนา อุ่นฤทธิ์
13 ม.ค. 55 ถึง 14 ม.ค. 55 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
เทศบาลตำบลลำพานร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
ชุดนักเรียนและการแสดง นายวัฒนา อุ่นฤทธิ์
10 ม.ค. 55 ถึง 12 ม.ค. 55 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.1-3 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะครูชั้น ม.1-3 นำนักเรียนเข้าค่ายพระพุทธยอดฟ้าฯ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุดลูกเสือเนตรนารี นายสมเกียรติ ภูถมนาค
09 ม.ค. 55 เลี้ยงส่ง ผอ.สุพเมธ พลเสน
คณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน จัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.สุพเมธ  พลเสน ไปดำรงตำแหน่งผอ.ร.ร.บ้านเว่อวิทยานุกูล  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ชุดสุภาพ นายวัฒนา อุ่นฤทธิ์
06 ม.ค. 55 จัดงานปีใหม่ 2555
คณะครูและนักเรียนนำของขวัญมาจับสลากแลกของขวัญ สังสรรค์ปีใหม่ ที่โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
ชุดประจำโรงเรียน นายอภิรักษ์ อุ่นรักษา
29 ธ.ค. 54 ถึง 30 ธ.ค. 54 แสดงมุทิตาจิตหลวงพ่อดงเมือง
จัดทำบุญมุทิตาจิตคล้ายวันเกิดหลวงพ่อดงเมือง
วัดดงเมือง / ชุดขาว นายสมเกียรติ ภูถมนาค
27 ธ.ค. 54 ถึง 30 ธ.ค. 54 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม นางอุษา ลำลอง
23 ธ.ค. 54 ถึง 24 ธ.ค. 54 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.4-6 
ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายอภิรักษ์ อุ่นรักษา
23 ธ.ค. 54 กิจกรรมเดินทางไกลเตรียมลูกเสือเนตรนารี
กิจกรรมเดินทางไกลเตรียมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.1-3 
ร.ร.ท่าแสงวิทยายน นายยุทธศาสตร์ วังขุย
15 พ.ย. 54 ถึง 01 ต.ค. 55 ร.ร.ท่าแสงวิทยายนรับการประเมินภายนอกรอบสาม
ประกาศจาก สมศ.ให้รับการประเมินภายนอกรอบสาม ในปีงบประมาณ 2555
บริเวณโรงเรียนและชุมชน งานวิชาการ
08 พ.ย. 54 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเมือง 3
วันที่ 8 พ.ย.54 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องเรียน ชุดนักเรียน นางอุษา ลำลอง
30 ต.ค. 54 ถึง 31 ต.ค. 54 เชิญร่วมทำบุญกฐินสามัคคีสร้างเจดีย์วัดดงเมือง
เชิญร่วมทำบุญกฐินสามัคคีสร้างเจดีย์วัดดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
วัดป่ามัชฌิมาวาส/ชุดปฏิบัติธรรม นายสมเกียรติ ภูถมนาค
28 ต.ค. 54 ถึง 31 ต.ค. 54 เปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 / 2554
โรงเรียนท่าแสงวิทยายน เตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2554 ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 เพื่อเตรียมการงานกฐินสามัคคีวัดดงเมือง
วันที่ 28 ตุลาคม 2554  เวลา08.30-11.00 น. ประชุมนักเรียน ทำความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ตอนเที่ยงเลิกกลับบ้าน
วันที่ 29 ตุลาคม 2554 คณะครู นักเรียนเตรียมช่วยงานกฐินหลวงพ่อเมือง
วันที่ 30-31 ตุลาคม คณะครู นักเรียน ร่วมงานกฐินสามัคคี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554  นักเรียนเรียนตามตารางสอนตามปกติ
ห้องเรียน/ตามสบาย /ทำความสะอาดห้องเรียน/รับตารางสอน/อุปกรณ์การเรียน นางอุษา ลำลอง
10 ต.ค. 54 ถึง 28 ต.ค. 54 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2554

โรงเรียนท่าแสงวิทยายนปิดเรียนให้กับนักเรียนระหว่างวันที่ 10-28 ตุลาคม 2554

พักผ่อนที่บ้าน ทำการบ้าน ตามอัธยาศรัย กลุ่มบริหารงานวิชาการ