ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
หมู่ที่ 7 บ้านท่าแสง   ตำบลลำพาน  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 043-840366


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :