ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนพัฒนาการศึกษา
ปกแผนพัฒนาการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.04 KB
บันทึกขอรับรองแผนพัฒนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.33 KB
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 639.42 KB
แผนพัฒน์ฯ ร.ร.ท่าแสง 56 (ตารางแนวนอน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.38 KB