ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกลยุทธ์
ปกแผนกลยุทธ์PBB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.24 KB
บทที่1แผนกลยุทธ์PBB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.4 KB
ส่วนที่ 2แผนกลยุทธ์PBB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.17 KB
บทที่ 2แผนกลยุทธ์PBB ตาราง11
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.17 KB
บทที่ 3 แผนกลยุทธ์PBB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.05 KB
คำสั่งทำแผนกลยุทธ์ท่าแสง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.67 KB