ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติวโอเน็ตท่าแสง ปี 2561
60 วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET-ป.6 ไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB
60 วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET-ป.6 คณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
59 วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET-ป.6 Eng
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4 MB
60 วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ป.6 Eng
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4 MB
59 วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ม.3 ไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB
59 วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ม.3 คณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
59 วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ม.3 วิทย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.06 MB
59 วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ม.3 Eng
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB