ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการสอบPre Onet 2554
ชั้นประถมปีที่ 6 ปี 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.1 KB
ชั้นมัธยมปีที่ 3 ปี 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.06 KB