ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบพรีโอเน็ตปี2554
ข้อสอบพรีโอเน็ต ป.6
โหลดข้อสอบไปฝึกซ้อมและสอบก่อนสอบโอเน็ต วันที่ 27,28,29ก.พ. 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 784.3 KB
ข้อสอบพรีโอเน็ต ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 640.81 KB
ข้อสอบพรีโอเน็ต ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.31 KB
ข้อสอบพรีโอเน็ต ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 359.96 KB
ข้อสอบพรีโอเน็ต ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 494.86 KB
ข้อสอบพรีโอเน็ต ม.3
ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 477.41 KB
ข้อสอบพรีโอเน็ต ม.3
คณิตศาสตร์ ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 584.47 KB
ข้อสอบพรีโอเน็ต ม.3

วิทยาศาสตร์ ม.3

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 676.69 KB
ข้อสอบพรีโอเน็ต ม.3

สังคมศึกษา ม.3

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 544.28 KB
ข้อสอบพรีโอเน็ต ม.3

ภาษาต่างประเทศ ม.3

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 427.03 KB