ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปเงินผ้าป่าวันคืนสู่เหย้า
สรุปรายรับรายจ่ายผ้าป่าการศึกษาศิษย์เก่าท่าแสง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.68 KB
วันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าโรงเรียนท่าแสงวิทยายน
สรุปเงินผ้าป่าการศึกษาศิษย์เก่า
รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนท่าแสงวิทยายนเชิญชวนทำผ้าป่าการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.65 KB