ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลสอบภาคเรียนที่2/2556
ประกาศผลสอบเลื่อนชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 379.03 KB
ประกาศผลสอบเลื่อนชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 355.04 KB
ประกาศผลสอบเลื่อนชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 311.89 KB
ประกาศผลสอบเลื่อนชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 376.67 KB
ประกาศผลการสอบโอเน็ต ชั้นประถมปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.12 KB
ประกาศผลการสอบโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.42 KB
สอบโอเน็ตรายบุคคล ชั้นประถมปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.22 KB
สอบโอเน็ตรายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.42 KB