ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรวิทยาการคำนวณปฐมวัย 24226
ใบสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.44 KB 24221
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.22 KB 24221
SAR พื้นฐาน ท่าแสง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 24233
SAR ปฐมวัย ท่าแสง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 24237
SAR ปฐมวัย ท่าแสง 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 756.16 KB 24267
SARขั้นพื้นฐานท่าแสง2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 24226
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 24256
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 24384
คู่มือการฝึกเวทคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 24367
เวทคณิตประถมบวกลบคูณหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 587.9 KB 24390
แบบฝึกซ้อมการบวกเลขแบบเวทคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.57 KB 24302
การหารวิธีนิขิลัมและพาราวาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.68 KB 24299
เวทคณิตระดับประถม การคูณ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.93 KB 24309
เวทคณิตป.4-6 การลบ หลักทบสิบหลักทบสิบทบเก้าวิธีนิขิลัม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.09 KB 24325
เวทคณิตระดับประถม การลบ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 351.43 KB 24297
เวทคณิต ป.4-6 การบวก 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.01 KB 25059
เวทคณิตระดับประถมการบวก2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.95 KB 24275
การคิดเลขเร็วเวทคณิตระดับประถมศึกษา ตอนที่ 1 การบวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 398.98 KB 24305
ภาพรักษ์พงไพร1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 204.74 KB 24261
พรรณพฤกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.56 KB 24288
เพลงแอโรบิค 24480
ปกประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 28384
โปรแกรม Thai school lunch 24474
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย3 Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 23760
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย2 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 24738
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย1 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 24926
เอกสารประเมิน สมศ.ท่าแสง 11มิ.ย.55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.55 MB 25245
ตารางคิดคะแนน1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 557.83 KB 24898
เพลงอาเซียนร่วมใจ 24524
เพลงผู้ปิดทองหลังพระ 24606