ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เพลงผู้ปิดทองหลังพระ 307
เพลงอาเซียนร่วมใจ 199
ตารางคิดคะแนน1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 557.83 KB 582
เอกสารประเมิน สมศ.ท่าแสง 11มิ.ย.55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.55 MB 937
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย1 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 613
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย2 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 432
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย3 Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 41667
โปรแกรม Thai school lunch 169
ปกประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 4074
เพลงแอโรบิค 180