ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการฝึกเวทคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 106
เวทคณิตประถมบวกลบคูณหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 587.9 KB 100
แบบฝึกซ้อมการบวกเลขแบบเวทคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.57 KB 32
การหารวิธีนิขิลัมและพาราวาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.68 KB 41
เวทคณิตระดับประถม การคูณ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.93 KB 37
เวทคณิตป.4-6 การลบ หลักทบสิบหลักทบสิบทบเก้าวิธีนิขิลัม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.09 KB 39
เวทคณิตระดับประถม การลบ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 351.43 KB 37
เวทคณิต ป.4-6 การบวก 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.01 KB 129
เวทคณิตระดับประถมการบวก2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.95 KB 30
การคิดเลขเร็วเวทคณิตระดับประถมศึกษา ตอนที่ 1 การบวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 398.98 KB 39
ภาพรักษ์พงไพร1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 204.74 KB 38
พรรณพฤกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.56 KB 49
เพลงแอโรบิค 249
ปกประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 4155
โปรแกรม Thai school lunch 259
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย3 Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 49028
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย2 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 513
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย1 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 702
เอกสารประเมิน สมศ.ท่าแสง 11มิ.ย.55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.55 MB 1022
ตารางคิดคะแนน1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 557.83 KB 668
เพลงอาเซียนร่วมใจ 302
เพลงผู้ปิดทองหลังพระ 379