ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรวิทยาการคำนวณปฐมวัย 73
ใบสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.44 KB 69
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.22 KB 69
SAR พื้นฐาน ท่าแสง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 75
SAR ปฐมวัย ท่าแสง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 77
SAR ปฐมวัย ท่าแสง 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 756.16 KB 102
SARขั้นพื้นฐานท่าแสง2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 72
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 74
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 86
คู่มือการฝึกเวทคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 184
เวทคณิตประถมบวกลบคูณหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 587.9 KB 190
แบบฝึกซ้อมการบวกเลขแบบเวทคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.57 KB 107
การหารวิธีนิขิลัมและพาราวาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.68 KB 119
เวทคณิตระดับประถม การคูณ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.93 KB 110
เวทคณิตป.4-6 การลบ หลักทบสิบหลักทบสิบทบเก้าวิธีนิขิลัม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.09 KB 122
เวทคณิตระดับประถม การลบ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 351.43 KB 111
เวทคณิต ป.4-6 การบวก 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.01 KB 382
เวทคณิตระดับประถมการบวก2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.95 KB 101
การคิดเลขเร็วเวทคณิตระดับประถมศึกษา ตอนที่ 1 การบวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 398.98 KB 115
ภาพรักษ์พงไพร1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 204.74 KB 104
พรรณพฤกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.56 KB 127
เพลงแอโรบิค 319
ปกประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 4220
โปรแกรม Thai school lunch 322
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย3 Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 49300
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย2 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 581
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย1 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 767
เอกสารประเมิน สมศ.ท่าแสง 11มิ.ย.55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.55 MB 1090
ตารางคิดคะแนน1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 557.83 KB 738
เพลงอาเซียนร่วมใจ 369
เพลงผู้ปิดทองหลังพระ 448