ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรวิทยาการคำนวณปฐมวัย 9488
ใบสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.44 KB 9483
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.22 KB 9486
SAR พื้นฐาน ท่าแสง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 9490
SAR ปฐมวัย ท่าแสง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 9496
SAR ปฐมวัย ท่าแสง 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 756.16 KB 9521
SARขั้นพื้นฐานท่าแสง2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 9486
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 9490
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 9526
คู่มือการฝึกเวทคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 9616
เวทคณิตประถมบวกลบคูณหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 587.9 KB 9634
แบบฝึกซ้อมการบวกเลขแบบเวทคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.57 KB 9537
การหารวิธีนิขิลัมและพาราวาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.68 KB 9548
เวทคณิตระดับประถม การคูณ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.93 KB 9554
เวทคณิตป.4-6 การลบ หลักทบสิบหลักทบสิบทบเก้าวิธีนิขิลัม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.09 KB 9565
เวทคณิตระดับประถม การลบ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 351.43 KB 9546
เวทคณิต ป.4-6 การบวก 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.01 KB 10148
เวทคณิตระดับประถมการบวก2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.95 KB 9530
การคิดเลขเร็วเวทคณิตระดับประถมศึกษา ตอนที่ 1 การบวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 398.98 KB 9553
ภาพรักษ์พงไพร1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 204.74 KB 9521
พรรณพฤกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.56 KB 9542
เพลงแอโรบิค 9738
ปกประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 13636
โปรแกรม Thai school lunch 9739
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย3 Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 58886
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย2 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 9996
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย1 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 10181
เอกสารประเมิน สมศ.ท่าแสง 11มิ.ย.55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.55 MB 10505
ตารางคิดคะแนน1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 557.83 KB 10158
เพลงอาเซียนร่วมใจ 9783
เพลงผู้ปิดทองหลังพระ 9865