ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรวิทยาการคำนวณปฐมวัย 10
ใบสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.44 KB 11
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.22 KB 10
SAR พื้นฐาน ท่าแสง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 16
SAR ปฐมวัย ท่าแสง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 18
SAR ปฐมวัย ท่าแสง 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 756.16 KB 17
SARขั้นพื้นฐานท่าแสง2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 16
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 14
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 15
คู่มือการฝึกเวทคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 117
เวทคณิตประถมบวกลบคูณหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 587.9 KB 117
แบบฝึกซ้อมการบวกเลขแบบเวทคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.57 KB 40
การหารวิธีนิขิลัมและพาราวาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.68 KB 56
เวทคณิตระดับประถม การคูณ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.93 KB 47
เวทคณิตป.4-6 การลบ หลักทบสิบหลักทบสิบทบเก้าวิธีนิขิลัม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.09 KB 53
เวทคณิตระดับประถม การลบ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 351.43 KB 47
เวทคณิต ป.4-6 การบวก 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.01 KB 157
เวทคณิตระดับประถมการบวก2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.95 KB 37
การคิดเลขเร็วเวทคณิตระดับประถมศึกษา ตอนที่ 1 การบวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 398.98 KB 49
ภาพรักษ์พงไพร1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 204.74 KB 46
พรรณพฤกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.56 KB 60
เพลงแอโรบิค 259
ปกประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 4164
โปรแกรม Thai school lunch 266
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย3 Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 49047
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย2 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 523
ใส่ในแฟ้มสมศ.ปฐมวัย1 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 711
เอกสารประเมิน สมศ.ท่าแสง 11มิ.ย.55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.55 MB 1032
ตารางคิดคะแนน1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 557.83 KB 678
เพลงอาเซียนร่วมใจ 312
เพลงผู้ปิดทองหลังพระ 390