ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศจุดเน้นห้องเรียนคุณภาพ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนท่าแสงวิทยายนและโรงเรียนเรียนรวม รับการนิเทศ จาก ดร.พรเพ็ญ ฤทธิลัน , ดร.เพ็ญประภา  กั้วพิทักษ์  ศน.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมนิเทศก์ติดตาม "นโยบายจุดเน้นห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ" และมาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา การใช้สื่อ(DLTV ,DLIT) การอ่านออกเขียนได้ การสอบโอเน็ต ฯลฯ ซึ่งมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำการเยี่ยมชมและรับการนิเทศภายในด้วยการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ คลิกชมภาพ  https://www.facebook.com/100036144870321/posts/282804369601057/
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,16:33   อ่าน 82 ครั้ง