ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ชุมชนคัดกรองนักเรียนโควิด19
ในช่วงเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนท่าแสงวิทยายนและเรียนรวม เปิดเรียนแบบ On Site มาเรียนทุกคนทุกวัน โดยปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ช่วงระยะเวลา 14 วัน ของเดือนกรกฏาคม 2563 ทางโรงเรียนท่าแสงวิทยายนและเรียนรวม ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชนในหมู่บ้านของตำบลลำพาน นำโดยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนแพง ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าบริเวณโรงเรียนที่หน้าโรงเรียนทุกวันทำการ ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ทางคณะครูได้บริการอาหารเบรคเป็นกาแฟกระป๋องและไมโล โอวัลตินให้กับคณะที่มาช่วยคัดกรองนักเรียนทุกวันทำการ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,20:42   อ่าน 75 ครั้ง