ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเรียน DLTV ออนไลน์ท่าแสง 18-22พ.ค.63
แบบบันทึกการเข้าเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนและโรงเรียนเรียนรวมในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2563,14:34   อ่าน 3451 ครั้ง