ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียน DLTV ออนไลน์ท่าแสง 25-29พ.ค.63
แบบบันทึกการเข้าเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนและโรงเรียนเรียนรวมในระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2563,13:16   อ่าน 3507 ครั้ง