ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางณัฐญดา ศรีชะตา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0800065756
อีเมล์ : yansan_ka@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2546 -2549 วิทยาการอาชีพคำม่วง ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล