ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบประกันคุณภาพ
ธรรมนูญโรงเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการปี2557
แผนปฏิบัติการปี2558
SARรายงานประจำปี56
SARรายงานประจำปี57
ผลการประเมินภายใน2557
ผลการประเมินสมศ.ปี2555
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ57
วิสัยทัศน์2558
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ระบบประกันคุณภาพ58
แผนไม่รับรองมาตรฐาน
ประมวลภาพการประกันคุณภาพ
สารสนเทศ
ระบบประกันคุณภาพ
E-MEอ่านเขียนได้58
ห้องเรียนDLIT
ผลการพัฒนาคุณภาพ2557
รายงานSAR2557
DLThailand BBL
ติวโอเน็ตป.6/2558
โปรแกรมPHET
ผลสอบNTป.3ปี2558
การอ่านชาญยุทธ59
สสวท.ข้อสอบpisa
ไกลกังวลDLTV14
ข้อมูลดาวเทียมDLTV
ผลสอบภาคเรียนที่2/2556
ฐานจุดเน้นสถานศึกษา
การรับนักเรียนปี 2557
Data Management 57
ระบบนักเรียนรายบุคคล 59
ผลสอบปลายภาคที่1/2556
B-OBEC สิ่งก่อสร้าง 56
E-ME3 2556
E-MES งบ SP2
M-OBEC 2553
ประหยัดพลังงานกาฬสินธุ์
หนังสือเรียนฟรี15ปี
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ผลการเรียนปี 2553
ผลการเรียนปี 2554
ระบบควบคุมภายใน
รายงานก่อสร้างซ่อมแซม
เทศบาลตำบลลำพาน
กรอกข้อมูลงบ 2557
สำนักวิชาการและมาตรฐาน
ครูในศตวรรษที่21
กรอกข้อมูลแท็บเล็ต57
นักเรียนรายบุคคลDMC57
SETพิการเรียนร่วม
ซ่อมแท็บเล็ตชั้น ป.1
โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
DLTV On Mobile
TEPE ONLINE
SCHOOL MIS
โรงเรียนสุจริต
สานพลังประชารัฐ
สะเต็มศึกษา
รับส่งหน้งสือราชการ
สื่ออิเลคทรอนิกส์
เรียนอังกฤษ สพฐ.59
ครูอัพเดตดอทคอม
ศูนย์พัฒนานิเทศ
กรอกข้อมูลประชารัฐท่าแสง
ระบบติดตามงบประมาณ2559
ศิลปหัตถกรรมสพป. กส.1
เบิกใบเสร็จรับปีงบ 2560
เวปโรงเรียนประชารัฐ
สอบเอ็นที ป.3 ปี 59
ระบบSVSเสียภาษีออนไลน์
ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ59
คัดกรองนักเรียนยากจนเฟรส2
เวปบันทึกรักของคุณครู
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ประกาศสอบราคาซื้อจ้าง
สอบราคาระบบคอมพิวเตอร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
วิธียกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต้องทำอย่างไร?
ย้ายเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงเรียน
ย้ายเปลี่ยนครูสายผู้สอน
ครูต้องเปลี่ยนการสอนเต็มเวลาเต็มความสามารถเต็มใจ
ให้เงินเดือนสองขั้นกับครูผู้สอนทุกคน
จ้างครูภายนอกมาช่วยสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทำ MOU ร่วมกัน
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2011
ปรับปรุง 09/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 819560
Page Views 1029138
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น กมลาไสย กมลาไสย
2 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
3 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย กมลาไสย
4 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย
5 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
6 โรงเรียนบานเย็นศึกษา กมลาไสย กมลาไสย
7 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย กมลาไสย
8 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย กมลาไสย (043) 831446
9 โรงเรียนกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย
10 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043-831057
11 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043- 899243
12 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง กมลาไสย
13 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง กมลาไสย 043 - 890034
14 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
15 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง กมลาไสย
16 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
17 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย 043132553
18 โรงเรียนหนองตุวิทยา ธัญญา กมลาไสย
19 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา กมลาไสย 0-4389-0273
20 โรงเรียนอนุบาลนงนุช ธัญญา กมลาไสย
21 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ธัญญา กมลาไสย
22 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา กมลาไสย
23 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย
24 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา กมลาไสย
25 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย
26 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน กมลาไสย
27 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน กมลาไสย
28 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย
29 โรงเรียนเสมาสามัคคี หนองแปน กมลาไสย 043849021
30 โรงเรียนหัวขวาวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 043848068
31 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง กมลาไสย (043) 831105
32 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย 0818728644
33 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย หลักเมือง กมลาไสย
34 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย 0862357179
35 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043132032
36 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย (043) 830356
37 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย
38 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย
39 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
40 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์(สาขาราษฎร์สำราญ) โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
41 โรงเรียนนามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ กมลาไสย -
42 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย
43 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม กมลาไสย
44 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม กมลาไสย
45 โรงเรียนธนบุรีวิทยายน โพนงาม กมลาไสย
46 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม กมลาไสย
47 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ดงพยุง ดอนจาน
48 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง ดอนจาน
49 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง ดอนจาน
50 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง ดอนจาน
51 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดอนจาน 043840076
52 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดอนจาน
53 โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน ดอนจาน
54 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน
55 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน
56 โรงเรียนนาจำปา นาจำปา ดอนจาน
57 โรงเรียนหนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน
58 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา ดอนจาน 0-4381-4362
59 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม่วงนา ดอนจาน
60 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สะอาดไชยศรี ดอนจาน
61 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี ดอนจาน
62 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี ดอนจาน
63 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน
64 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ ร่องคำ (043) 897057
65 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ
66 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี ร่องคำ ร่องคำ
67 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา ร่องคำ ร่องคำ
68 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
69 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี ร่องคำ -
70 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี ร่องคำ ๐-๔๓๘๙-๐๑๖๗
71 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี ร่องคำ
72 โรงเรียนสำเริงวิทยา สามัคคี ร่องคำ
73 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
74 โรงเรียนด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
75 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย ร่องคำ
76 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา นามะเขือ สหัสขันธ์
77 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์
78 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ 043-801120
79 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นามะเขือ สหัสขันธ์ 0845109812
80 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ สหัสขันธ์
81 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) นามะเขือ สหัสขันธ์
82 โรงเรียนบ้านคำน้ำแซบ นามะเขือ สหัสขันธ์
83 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นามะเขือ สหัสขันธ์
84 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม สหัสขันธ์ 043871470
85 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นิคม สหัสขันธ์
86 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์
87 โรงเรียนคำแคนวิทยา นิคม สหัสขันธ์
88 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์
89 โรงเรียนดงน้อยวิทยา ภูสิงห์ สหัสขันธ์ 043890212
90 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
91 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
92 โรงเรียนสิงห์สะอาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
93 โรงเรียนนาคูณวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ 043-890214
94 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
95 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
96 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
97 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
98 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
99 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
100 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม โนนบุรี สหัสขันธ์
101 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ โนนบุรี สหัสขันธ์
102 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม โนนบุรี สหัสขันธ์
103 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์
104 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โนนบุรี สหัสขันธ์ 043894023
105 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
106 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โนนศิลา สหัสขันธ์
107 โรงเรียนโคกก่องวิทยา โนนศิลา สหัสขันธ์
108 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา สหัสขันธ์
109 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
110 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา สหัสขันธ์
111 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา สหัสขันธ์
112 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง(สาขาคอนผึ้ง) โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
113 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
114 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 043890209
115 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
116 โรงเรียนบ้านโคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
117 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
118 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
119 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด คำสร้างเที่ยง สามชัย
120 โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย 0-43-890-019
121 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำราญ สามชัย
122 โรงเรียนบ้านท่างาม สำราญ สามชัย
123 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ สามชัย
124 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สำราญ สามชัย 0-4389-0021
125 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สำราญ สามชัย 0-4389-0022
126 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ สามชัย
127 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สำราญใต้ สามชัย
128 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ สามชัย
129 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ สามชัย
130 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ สามชัย 043818046
131 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สำราญใต้ สามชัย
132 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา สำราญใต้ สามชัย
133 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ สามชัย 043-890025
134 โรงเรียนบ้านห้วยยาง หนองช้าง สามชัย
135 โรงเรียนบ้านจานวิทยา หนองช้าง สามชัย
136 โรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองช้าง สามชัย
137 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา หนองช้าง สามชัย
138 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง สามชัย
139 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 043890106
140 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
141 โรงเรียนหนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
142 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
143 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
144 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
145 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
146 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
147 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
148 โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
149 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
150 โรงเรียนอนุบาลรัตนา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
151 โรงเรียนวัดชัยสุนทร กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
152 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ (043) 811564
153 โรงเรียนวรธรรมพิทยาการฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
154 โรงเรียนกวดวิชาศูนย์ภาษาเจษฎ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
155 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
156 โรงเรียนนาโกวิทยา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
157 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
158 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
159 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
160 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
161 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
162 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
163 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043814395
164 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
165 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
166 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
167 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
168 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
169 โรงเรียนบ้านสว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
170 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
171 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
172 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
173 โรงเรียนภูปอวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
174 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
175 โรงเรียนหนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
176 โรงเรียนบ้านห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
177 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
178 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
179 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-890131
180 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043884149
181 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์
182 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
183 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
184 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 043884104
185 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
186 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
187 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
188 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ -
189 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043-122577
190 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
191 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
192 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
193 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
194 โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
195 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 043812395
196 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
197 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 043-890141
198 โรงเรียนบ้านดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
199 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
200 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
201 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
202 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ 091-0572599
203 โรงเรียนดงสวางวิทยายน ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
204 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
205 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043848923
206 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
207 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
208 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
209 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
210 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
211 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
212 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
213 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
214 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
215 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
216 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
217 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
218 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
219 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
ผู้จัดทำ นายอภิรักษ์  อุ่นรักษา นายสมเกียรติ   ภูถมนาค  และคณะครู นักเรียน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
โทร.087-237-2828 E-mail : 
chanid_boon@hotmail.com
www.thasangwittayayon.com