ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนท่าแสงวิทยายน จัดงานคืนสู่เหย้า ผ้าป่าการศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หายเลขโทรศัพท์ กลุ่ม / สาย หมายเหตุ / รายละเอียด
1. คุณประยูร  ฤทธิ์สุวรรณ 087-2784693 โนนแพง  
2. คุณโสภา  พลคำมาก 088-5170739 กทม. กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กทม.
3. คุณอาทิตย์  ฤทธิ์สุวรรณ 087-9755946 สมุทรปราการ บริษัท แอร์โร
4. คุณราตรี  ฉายถนอม 087-9360289 กาฬสินธุ์ ที่ว่าการอำเภอดอนจาน
5. คุณอภิชาติ  ฉายถนอม 083-4420393 สมุทรปราการ  
6. คุณบังอร  ดลเจือ     บริษัท ไทยซัมมิตร
7. คุณประดิษฐ์  ภูพาน 084-9374827 กาฬสินธุ์  
8. คุณกฐิน  จุฑาแสง 084-8408118    
9. คุณจินดา  จุฑาแสง(เป้า)   สมุทรปราการ  
10. คุณประวิทย์  ฉายวิไชย 086-2381043   กลุ่ม เมธี
11. คุณเยาวลักษณ์  แสงการ   นวนคร  
12. คุณรุ้งเพชร  ถาวรรักษ์(โจ้) 089-5726483 โนนแพง  
13. คุณประสงค์  ฉายวิไชย 090-3949471 โนนแพง  
14. คุณบุญเพ็ง  ฤทธิ์ประดิษฐ์ 087-0678779    
15. แม่ผัด (ท่าแสง) 087-8013737    
16. คุณชัยพล  ภูนาใบ   โนนแพง กรรมการ
17. คุณประยงค์  ฉายถวิล   โนนแพง พร้อมครอบครัว
18. ด.ต.ธเนตร  ฉายถวิล     สภอ.ลำปาว กาฬสินธุ์
19. คุณประครอง  ฉายถวิล   โนนยาง กรรมการ
20. คุณพินิจ  ธานี   โนนแพง กรรมการ
21. คุณพิสมัย  ภูแซมศรี   โนนแพง กรรมการ
22. คุณสัญญา  ญาณกาย 086-0679929 โนนแพง  
23. คุณหน่อย  ฤทธิ์แผ่ว   โนนแพง กรรมการ
24. คุณสุกัญญา  ฉายถวิล 084-7420993    
25. คุณภัทรพร  ถิรสุวรรณ 087-7115962    
26. คุณหำแหล่  ภูอาลัย 081-2062026    
27. แม่เล็ก  ภูพาน 081-6001326    
28. คุณเจริญพงษ์  ภูนาแสน 083-3439101    
29. คุณรวน  ฉายวิไชย 084-5705223 กุดอ้อ  
30. คุณชมเดือน  ฉายมงคล   089-1630278 บางเขน  
31. คุณประเทือง  ภูทองหล่อ 081-4912155    
32. คุณสุขสันต์  ภูทองหล่อ 081-9150939    
33. คุณสงบ  ภูทองหล่อ 081-7935164    
34. คุณอิสระ  หนูสุวรรณ 089-0482124    
35. คุณเอมจิต  ฤทธิ์รักษา 084-6360383    
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หายเลขโทรศัพท์ กลุ่ม / สาย หมายเหตุ / รายละเอียด
36. คุณพรชัย  ฤทธิ์รักษา 084-9095329    
37. คุณมุกดา  จุทะแสง      
38. คุณประยูร  ภูเต้าสูง      
39. คุณละออง  ฉาบวิไชย 088-5361046    
40. คุณชายแดน  ภูษาจารย์      
41. คุณสุมาลี  ฤทธิ์สว่าง      
42. คุณสุรเชษฐ์  อวะรัมย์      
43. คุณละมัย  จุทะแสง      
44. คุณจรัสชัย  ฉายถวิล      
45. ด.ต.อุศเรนทร์  ฤทธิ์สว่าง 089-9418557   สภอ.เมืองกาฬสินธุ์
46. คุณวิชัย  ฉายรื่น 089-0162913    
47. คุณบุญยากร  ภูเหลี่ยมดาว 081-9820467 ระยอง พร้อมทุนการศึกษา ห้องเรียนละ 1,000 บาท
48. คุณวิชัย  ฤทธิ์จำรัส 087-9728052    
49. คุณเอกชัย  ฉายมงคล 082-3131550    
50. คุณปัญญา-คุณเรณู  อุ่นฤทธิ์ 089-6348157    
51. คุณสัญญา  ภูแต้มนิล 081-0554982    
52. คุณเงิน  จุฑาสงค์ 082-0227188 หนองคาย  
53. คุณบุญยรี  ธารเจือ 089-0523718    
54. คุณต๊ะ  จันดาศรี 081-2862338    
55. คุณตะวัน  ฉายถวิล 087-0543753    
56. คุณปรีชา  จุฑาสงค์ 082-1083874    
57. คุณบานเย็น  ฉายพล(จุ๋ม) 089-0078251    
58. คุณประนอม  พินิจการ 087-8521668 ดงเมือง  
59. ร.ต.ต.สุริยะ ฤทธิ์ประดิษฐ์(อ๊อด) 084-4001549    
60. ด.ต.เติ่งและป้าต๋อย 081-9631709 หนองคาย  
61. คุณต่าย 081-7717442    
62. คุณบุญเส็ง  บุญโชติ   ปากช่อง  
63. คุณวัฒนา  ธานี(ต้อย) 089-8483758   089-8450257
64. คุณอุไรรัตน์  เฉลิมแสน(เขียว) 087-9862140    
65. คุณกิตติมา  กุลาสา(จิต) 084-7907350 ห้วยเม็ก  
66. แม่นงค์  ธารเจือ 085-4512347 กาฬสินธุ์  
67. คุณญา  อุ่นฤทธิ์ 080-4995345 เชียงราย  
68. คุณอดุลย์  อุ่นฤทธิ์ 089-2576685 นครปฐม  
69. คุณครูพร  อนุศาสตร์    087-0370182    
70. คุณกิตติพร  อารีย์พันธ์     รองประธาน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หายเลขโทรศัพท์ กลุ่ม / สาย หมายเหตุ / รายละเอียด
71. คุณผิน  จุฑาสงค์ 082-0227188    
72. คุณพยอม  แซ่เบ๊   ออสเตรเลีย  
73. คุณนิคม  ฉายพล   สวิสเซอร์แลนด์  
74. คุณอมร  ภูอาพิษ      
75. คุณนฤมล  ภูเลี่ยมดาว      
76. คุณนิตยา  สตีนุเซ่น   นอร์เวย์  
77. คุณรัชดา  ฉายพล   ปราจีนบุรี  
78. ด.ต.สุทัศน์  ทองวิไชย   กทม.  
79 คุณประจักษ์  ฉายละออ      
80 คุณครูอร  ญาณประสงค์ 087-8775574    
81 คุณครูบุญมี  ฉายประดับ      
82 คุณสุพันธ์  ฉายประดับ   กทม.  
83 คุณชาติชัย  ฉายมงคล   ครู ร.ร.ท่าแสง  
84 ผอ.สุพเมธ   พลเสน   ผอ.ร.ร.  
85 คุณบุญยเมฆ         
86 รองผอ.นิวัฒน์ แพงจันทร์ศรี      
87 คุณชุติกา  ฤทธิ์ศรี 0849521194 บ้านบึงวิชัย ศิษย์เก่า ร.ร.ท่าแสงฯ
  (สุวรรณา  หอมกุล )     ศิษย์เก่า ร.ร.ท่าแสงฯ
88 คุณบานเย็น   วงศ์เสนา     ศิษย์เก่า ร.ร.ท่าแสงฯ
89 คุณชัยณรงค์    บุญโชติ     ศิษย์เก่า ร.ร.ท่าแสงฯ
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

IP : 171.4.107.69
โพสเมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2556,20:46 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: